شهدای غواص

دریا دلان 

 دریا دلان خط شکن خسته نباشید

امید این بوم و وطن خسته نباشید

خاک این مرز تشنه برگشتتان بود

سیدعلی چشم انتظار بازگشتتان بود

خاک پاتان سرمه ی چشمانمان

دست های بسته تان افتخار دینمان

آمدید با دست بسته دستگیر امت شوید

آمدیددر روزگار روبَه صفت امید این ملت شوید

/ 0 نظر / 19 بازدید