حرف هایم ......

می نویسم با ذوق ....

می سرایم با شوق .......

کاش در این کلبه کسی بود مرا درک کند

       خنده هایم

 

                    اشک هایم

                                 
                                    حرف هایم

 

می شود جرعه ای از حرفِ مرا گوش کنی ؟

نیر اینجا سراپا حرف است

                   حرفی از جنس بلور

                                  که در آن عمقِ دلم ، هم پیداست

/ 0 نظر / 8 بازدید