چادرم

نیره بی کینه

من چون نگین در چادرت ، زهرای اطهر بهترین بانو شدم

در میان این صدف با افتخار والاترین بانو شدم

هر که  گوید این وقار ارزش ندارد ، خود ندارد

چشم باز کردم در میانش با ارزش ترین بانو شدم

عطر این حجب و حیاء در وجودم رخنه کرد

با این انتخابم خوشبوترین بانو شدم

خورشید عالم می شود هر کس در این حاله است

همراه این هدیه ات نیر ترین بانو شدم

/ 0 نظر / 19 بازدید