پدر م غواص بود

 

شبی که هوای بابا کردم .......

 

من آن شب که می خواندم بابا آب داد ، آب داد

                                                 پدر در تشنگی خود اسیربود

 

من از دست پدر دلگیر و دلتنگ ،چه می دانستم

                                                           که دست بابا گیر بود

 

شبم در انتظار بازگشتش گذشت
                                                 پس بگو ، پاهای بابا زنجیر بود

 

در خیال تنهاییم دست در دست مادر خواب دیدم

                                            بابای من ، تنهای تنها در آبگیر بود

 

میان چشم انتظاری های بابا

                                          مراتنها ماهیِ  تنگم چشمگیر بود

 

سال ها از آن شب گذشت

                                              پدر ، توآمدی هرچند که دیر بود

 

/ 0 نظر / 16 بازدید