مجنون ......

 

منِ لیلی پیِ مجنون نرفتم

به مجنون ها بگو لیلی خموش است

دلم دلگیر این دنیای فانی ست

که لیلی در رهِ مجنونِ آنی ست

میانِ این هوس بازان عاشق ، به یک دل

                       دل سپارم

                                     که دل باشد نه عاشق

به آن چشمی زنم من غمزه با ناز

که بر این صورتم نه ، بر سیرتم ره را کند باز

پی آن کس کنم من بی قراری

که بر دستم دهد امید یاری

بر آن مجنون کنم من عشق آغاز

که نیر را دهد تا اوج پرواز

/ 0 نظر / 11 بازدید