سفر مشهد

مژده ای دل در می خانه گشودند امروز

در و دیوار ز کوی تو زدودند امروز

قاصدان نغمه کنان جار زنند

منِ دیوانه پی یار سرودند امروز

تا شنیدم خبرش ، تیرِ صیدش

به قلبم به یکباره فرودند امروز

ضامنم می شوی ای والاترین

آخر ، نیرِ آهو به تو بخشودند امروز

/ 0 نظر / 30 بازدید